6 มุมมอง
나 혼자 산다

나 혼자 산다

6 มุมมอง
It can be a badge of honor to be “single.” “I Live Alone” is a documentary-style South Korean reality series that follows the members of a self-formed club called Rainbow, which is comprised of celebrities who are single and live alone.

ประเภท:

นักแสดง:

ลูกเรือ:

ประเทศ:

สตูดิโอ:

รันไทม์: 80:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Mar 22, 2013

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Apr 09, 2021

ตอน: 394 ตอน

ฤดูกาล: 1 ฤดูกาล

IMDb: 3

คำสำคัญ: